**  งดรับจองสินค้าทุกกรณีค่ะ  **

****  กรณีโอนเงินจองบางส่วน รับจองไม่เกิน 7 วัน  ****

การจองจะสมบูรณ์เมื่อได้ตกลงทางโทรศัพท์เท่านั้น จะไม่รับจอง

ถ้าเพียงเขียนมาทาง Email, Webboard, SMS *

Powered by Xmap